Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV14 Antanas Tyla

Prisimena Vilniaus miesto „Ramuvos“ rengtose kompleksinėse ekspedicijose. Vardina skaitytą savilaidą. Pasakoja apie dalyvavimą vadinamojoje „Garažų istorijoje“, vad. „M. Dobužinskio namo“, Gedimino vardo grąžinimo prospektui, miesto sienos išsaugojimo sambūriuose, įvardina bendradarbius, […]

VK20 Vacys Milius

Pasakoja apie pažintis su Antanu Terlecku ir Skuodžiu. Rašydavo straipsnius į „Aušrą“ ir „Alma Matter“, daug dėmesio skyrė vykstančiam rusinimui. Taip pat gaudavo ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, „Rūpintojėlį“. Leidiniui […]

VK19_2 Ramutis Mikšys

Pasakoja, kaip talkino sudarant „Pastogės“ šriftą. Prisimena būdus, kuriais perduodavo medžiagą savilaidai, kaip šiuos leidinius gaudavo ir platindavo. Apibūdina pažinotus disidentus. Pasakoja, kaip daugino savilaidos leidinius. Prisimena pažinotus rusų kitaminčius. […]

VK14 Ipolitas Ledas

Pasakoja, kaip susipažino su rusiška, išeivijos pogrindžio spauda. Detalizuoja apie „Problemų“ leidybą ir konfliktus su CK. Pasakoja apie knygų sovietmečiu leidybą ir cenzūravimą. Skaitydavo prieškarines knygas, jas gaudavo iš pažįstamų […]

VK1 Vytautas Ališauskas

Pasakoja apie dalyvavimą savilaidos spaudinių leidyboje. Nurodo, iš kur gaudavo „Perspektyvas“, „Kroniką“, „Rūpintojėlį“ ir kt. pogrindžio leidinius. Plačiai charakterizuoja lietuvišką katalikišką savilaidą („Aušrą“, „Kroniką“). Pamini skaitytą rusišką pogrindžio spaudą. Įvardina, […]

AŠ2 Kazimieras Ambrasas

Pasakoja apie vaikystę, šeimos įtaką, okupaciją, partizaninį karą ir susidūrimą su sovietine sistema. Pasakoja, kodėl pasirinko studijuoti lituanistiką. Studijų metu kūrė organizaciją ir rinko parašus dėl Gedimino prospekto pervadinimo į […]