Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

V97 Kazimira Prunskienė

Pasakoja apie vaikystę, tėvo žūtį, stojimą į universitetą bei kaip pradėjo dirbti mokslinį darbą. Stažuotei buvo išvažiavusi į Slovakiją bei į Vakarų Vokietiją. Pasakoja apie mokslinį darbą. Pasakoja apie pažintį […]

V83_1 Romualdas Ozolas

Pasakoja apie jaunystę, bendravimą su Bronislovu Genzeliu, „Filosofijos istorijos chrestomatijų“ leidybą. Organizavo Tomo Mano seminarą Nidoje. Pasakoja apie Čepaičio buto ratelį, „Žinijos“ draugijos diskusijas, Rumšiškių seminarą. Pasakoja apie Tilto g. […]

V43 Eigirdas Gudžinskas

Pasakoja apie atvažiavusio Estijos liaudies fronto atstovo atvažiavimą. Siekė atskirus klubus suvesti kartu bandyti steigti Sąjūdį. Pasakoja kaip organizavo Sąjūdžio steigiamąjį susirinkimą, kvietė Bronislavą Genzelį, Justiną Marcinkevičių, Arvydą Juozaitį. Prieš […]

V38 Vygintas Gontis

Pasakoja apie bendravimą su vyskupu Jonu Boruta. Pasakoja apie Mokslo akademijos institutų darbuotojų laisvumą. Gerdami kavą su kolegomis fizikais diskutuodavo apie politiką ir Sovietų Sąjungą. Dalyvavo birželio 2 dienos susirinkime […]