Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

AŠ17 Tomas Sodeika

Prisimena nesaugumo atmosferą vaikystės ir jaunystės metais. Pasakoja apie VU Filosofijos istorijos būrelio veiklą. Išsamiai pasakoja apie Filosofijos katedros formavimą, detaliai charakterizuoja jos darbuotojus, ypač išsamiai – E. Meškauską. Pasakoja […]

V83_1 Romualdas Ozolas

Pasakoja apie jaunystę, bendravimą su Bronislovu Genzeliu, „Filosofijos istorijos chrestomatijų“ leidybą. Organizavo Tomo Mano seminarą Nidoje. Pasakoja apie Čepaičio buto ratelį, „Žinijos“ draugijos diskusijas, Rumšiškių seminarą. Pasakoja apie Tilto g. […]

V60_1 Bronislovas Kuzmickas

Pasakoja apie Mokslininkų sąjungos steigimą. Pasakoja apie perestroikos laiku susibūrusius klubus prie „Žinijos“ draugijos ir Meno darbuotojų rūmuose bei Sąjūdžio įsteigimą. Interviu minimi asmenys: Alvydas Medalinskas, Romualdas Ozolas, Virgilijus Čepaitis […]

V46_1 Arvydas Juozaitis

Pasakoja apie šeimą ir okupacijos suvokimą. Stebėjo 1987-tais metais rugpjūčio 23d. mitingą iš šono ir fotografavo. Pasakoja apie klubą „Istorija ir dabartis“. Pasakoja, kada buvo parengęs jau ir skaitė pranešimą […]