Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV27 Ramunė Jurkuvienė

Pasakoja apie disidento P. Butkevičiaus šeimos gyvenimą iki atsikėlimo į Kauną. Prisimena įsitraukimą į Eucharistijos bičiulių judėjimą, aptaria jų sambūrius (rekolekcijas, paskaitas), kuriuose teko dalyvauti. Išsamiai pasakoja apie Rumšiškių muziejaus […]

V128 Irena Vasinauskaitė

I. Vasinauskaitė įvardina skaitytą savilaidą, nurodo ją duodavusius žmones. Prisimena pirmąjį trispalvės iškėlimą mieste 1988 m. liepos 21 d. Abu išvardina kitaminčių sambūrius, egzistavusius Šiauliuose („kronikininkai“, „donelaitininkai“, Eucharistijos bičiuliai, tautodailininkai). […]

V132 Alfonsas Vinclovas

Pasakoja apie vaikystę, bažnytinės bendruomenės veiklą, ekskursijas į šventas vietas. Bendravo su kunigais Zdebskiu, Tamkevičiumi. Dalyvavo Liaudies dainų klube. Pasakoja apie susibūrimus Žvėryno parapijoje, Petrašiūnų parapijoje, bendravimą su Eucharistijos bičiuliais. […]

V89 Algirdas Patackas

Pasakoja apie laikymąsi iš sovietinės sistemos ribų. Pasakoja apie Povilo Butkevičiaus ir Brazausko burtus ratelius, Eucharistijos bičiulių, žygeivių ir kitų ratelių persidengimą. Dalyvavo Lietuvos katalikiškame pogrindyje, pasakoja apie ratelių tinklą […]