Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV78 Albinas Vaškevičius

Prisimena įsitraukimą į etnografinį sąjūdį Kauno politechnikos institute, kraštotyros būrelyje (dalyvavo 1973–1976 m.), apibūdino jo veiklą. Išsamiai pasakoja apie ekskursiją po Dzūkiją 1973 m., vėliau pirmą dalyvavimą Rasos šventėje tais […]

NSV27 Ramunė Jurkuvienė

Pasakoja apie disidento P. Butkevičiaus šeimos gyvenimą iki atsikėlimo į Kauną. Prisimena įsitraukimą į Eucharistijos bičiulių judėjimą, aptaria jų sambūrius (rekolekcijas, paskaitas), kuriuose teko dalyvauti. Išsamiai pasakoja apie Rumšiškių muziejaus […]

AŠ3 Vytenis Andriukaitis

Aiškina Strazdelio universiteto vėliavos spalvų simbolinę prasmę. Pasakoja apie Kutorgos biblioteką, joje vykdavo pirmieji slapti susitikimai, vėliau jie persikėlė į Ignaliną. Pasakoja, kokias temas, kokias knygas ir kokius filosofus skaitydavo […]

V25 Ramunė Butkevičiūtė Jurkuvienė

Pasakoja apie vaikystę, apie tėvo, Povilo Butkevičiaus darbo paieškas, persekiojimą, gyvenimą Valkininkuose. Valkininkuose susidarė bendraminčių rateliai. Pasakoja apie bendravimą su pogrindžiu, Eucharistijos bičiuliais Kaune. Platino „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. Bendravo […]

V5 Vytenis Andriukaitis

Pasakoja apie tėvo veiklą pogrindyje ir pogrindį Kaune. Pasakoja apie bendravimą su Kauno inteligentais ir kairiaisiais. Pasakoja apie būrelius dar būnant moksleiviu. Pasakoja apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platinimą, bendravimą […]