Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

AŠ17 Tomas Sodeika

Prisimena nesaugumo atmosferą vaikystės ir jaunystės metais. Pasakoja apie VU Filosofijos istorijos būrelio veiklą. Išsamiai pasakoja apie Filosofijos katedros formavimą, detaliai charakterizuoja jos darbuotojus, ypač išsamiai – E. Meškauską. Pasakoja […]

AŠ8 Arimantas Raškinis

Pasakoja apie vaikystę, mokyklą ir kodėl nestojo į komjaunimą. Mokykloje susipažino su Tadu Šidiškiu, Aliumi Juozapavičium, Rimantu Matuliu ir su jais dalyvaudavo žygeiviškoj veikloj. Prisimena, kaip įstojo į Biofizikos fakultetą, […]

V126_1 Zigmas Vaišvila

Pasakoja apie žmones, dirbusius Fizikos institute ir Puslaidininkių fizikos institute. Pasakoja apie klubo „Po Zodiaku“ diskusijas. Pasakojo apie sprendimą statyti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir „Atgajos“ klubo akciją. Pasakoja apie Saugumo […]