Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

VK20 Vacys Milius

Pasakoja apie pažintis su Antanu Terlecku ir Skuodžiu. Rašydavo straipsnius į „Aušrą“ ir „Alma Matter“, daug dėmesio skyrė vykstančiam rusinimui. Taip pat gaudavo ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, „Rūpintojėlį“. Leidiniui […]

VK19_2 Ramutis Mikšys

Pasakoja, kaip talkino sudarant „Pastogės“ šriftą. Prisimena būdus, kuriais perduodavo medžiagą savilaidai, kaip šiuos leidinius gaudavo ir platindavo. Apibūdina pažinotus disidentus. Pasakoja, kaip daugino savilaidos leidinius. Prisimena pažinotus rusų kitaminčius. […]

VK10 Natalija Kasatkina

Prisimena skaitytą draudžiamą literatūrą ir savilaidą, visų pirma rusų kalba. Pasakoja apie ryšius su rusų disidentais, lietuvių dvasininkija. Apibūdina savo ir kursiokų reakciją į Čekoslovakijos įvykius. Prisimena, kaip 1988 m. […]

V77_2 Vytautas Musteikis

VU kraštotyrininkų ramuvos veikla neatrodė pakankama, todėl steigė naują VU Istorijos fakulteto folkloro ansamblį. Intensyviai bendravo su latviais, didelė buvo „Skandinieki“ ansamblio įtaka. Pasakoja apie „Rumšiškių seminaro“ pradžią. Vasarą rengdavo […]

V42 Antanas Gudelis

Prisimena studijas Vilniaus universitete, tarnavimą kariuomenėje ir kaip susidomėjo indiškais dalykais. Pasakoja, kaip įsisteigė Indijos bičiulių draugija, kaip buvo suorganizuotos Rasų šventės. Pasakoja apie Landsbergį-Žemkalnį ir žygį Vydūno šimtmečiui. Dalyvaudavo […]