Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

V60_1 Bronislovas Kuzmickas

Pasakoja apie Mokslininkų sąjungos steigimą. Pasakoja apie perestroikos laiku susibūrusius klubus prie „Žinijos“ draugijos ir Meno darbuotojų rūmuose bei Sąjūdžio įsteigimą. Interviu minimi asmenys: Alvydas Medalinskas, Romualdas Ozolas, Virgilijus Čepaitis […]

V43 Eigirdas Gudžinskas

Pasakoja apie atvažiavusio Estijos liaudies fronto atstovo atvažiavimą. Siekė atskirus klubus suvesti kartu bandyti steigti Sąjūdį. Pasakoja kaip organizavo Sąjūdžio steigiamąjį susirinkimą, kvietė Bronislavą Genzelį, Justiną Marcinkevičių, Arvydą Juozaitį. Prieš […]

V34_2 Bronislovas Genzelis

Pasakoja apie neformalius susitikimus su M. Martinaičiu, I. Lukšaite, I. Kostkevičiūte, B. Kuzmicku, R. Ozolu ir vykusias diskusijas. Susibūrimo tikslas buvo kultūros, savasties išlaikymas. Pasakoja apie „Filosofijos istorijos chrestomatijos“ leidybą […]