Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

K4 Saulius Dambrauskas

Prisimena, kaip sužinojo apie nepriklausomybės judėjimus Latvijoje ir Estijoj. Dėl šeimos auklėjimo būdamas moksleiviu nestojo į komjaunimą, pasisiuvo trispalvę ir ją 1979 m. iškėlė ant mokyklos stogo. Geriausias draugas buvo […]

V122 Jonas Trinkūnas

Pasakoja apie pirmąją Rasos šventes 1967 m. Pasakoja apie kraštotyros judėjimo ir ekspedicijų pradžią, kalendorinių švenčių šventimą. Pasakoja apie Vilniaus miesto klubo Ramuva įkūrimą. Buvo pašalintas iš Vilniaus universiteto, o […]

V112 Paulius Subačius

Pasakoja apie studijas ir veiklą VU kraštotyrininkų ramuvoje. Vykdavo pasidainavimai, vakaronės, dalyvaudavo žygiuose. Prisimena dalyvavimą Filologijos rudenyse ir jų organizavimą. Vėliau įsijungė į „Naujojo Židinio“ veiklą. Pasakoja apie Sąjūdžio VU […]

V21 Vladas Braziūnas

Pasakoja apie rašytojų ir menininkų ratelius, dalyvavimą Jaunųjų rašytojų sekcijos veikloje. Pasakoja, kaip „Literatūros ir meno“ redaktoriai atrinkdavo kūrybą, kuri gali būti publikuojama. Pasakoja apie Vilniaus miesto „Ramuvą“ ir Vilniaus […]

V29 Juozas Dapkevičius

Pirmiausia pasakoja apie žygeivystės pradžią – keliauti pradėjo mokykloje. Buvo klasiokas su Tadu Šidiškiu. Universitete pradėjo dalyvauti žygeivių judėjime. Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakulteto žygeivių sekcija pasivadino „Ąžuolu“. Palaikė ryšius […]

V5 Vytenis Andriukaitis

Pasakoja apie tėvo veiklą pogrindyje ir pogrindį Kaune. Pasakoja apie bendravimą su Kauno inteligentais ir kairiaisiais. Pasakoja apie būrelius dar būnant moksleiviu. Pasakoja apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platinimą, bendravimą […]